Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal și libera lor circulație este reglementată de Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene;

SC Echilibru Suport SRL precum și angajații, partenerii și colaboratorii săi, se angajează să respecte datele tale cu caracter personal și de a respecta prevederilor legale aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor personale.

Prelucrarea datelor minorilor pe bază de consimțământ este legală doar dacă minorul care și-a dat consimțământul are cel puțin 16 ani, astfel încât, dacă nu aveți 16 ani împliniți, vă rugăm să nu utilizați site-ul www.binecumine.ro.

Prin completarea datelor dumneavoastră pe site-ul www.binecumine.ro și prin acceptarea  Termenilor și a condițiilor generale, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să fie colectate, stocate, utilizate și prelucrate de către SC Echilibru Suport SRL și/sau Partenerii și/sau colaboratorii noștri.

 

Cum colectăm datele tale?

SC Echilibru Suport SRL colectează următoarele categorii de date cu caracter personal:

Alte date sunt colectate automat la vizitarea site-ului prin intermediul sistemelor IT. Acestea sunt mai presus de toate datele tehnice (de exemplu, browser-ul de internet, sistemul de operare sau ora solicitării paginii). Colectarea acestor date este automată de îndată ce intri pe site-ul nostru. Mai multe detalii în secțiunea Module Cookies.

 

Pentru ce prelucram datele tale?

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în scopul prestării serviciilor noastre, în scopul asigurării de standarde ridicate de calitate și siguranță a serviciilor, a produselor, precum și în scopul întocmirii de rapoarte statistice nenominalizate. În același scop sunt colectate și datele privind sănătatea cu respectarea secretului profesional. În lipsa acestor date, serviciile solicitate nu pot fi acordate.

O parte din date sunt colectate pentru a asigura o funcționare impecabilă a site-ului web. Alte date pot fi folosite pentru a analiza comportamentul utilizatorilor.

 

Temeiul juridic al prelucrarii

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:
(a) realizarea demersurilor anterioare încheierii contractului pentru prestarea serviciilor către dumneavoastră;
(b) realizarea contractului respectiv prestarea serviciilor către dumneavoastră în condiții de calitate și siguranță;
(c) consimțământul dumneavoastră acolo unde este necesar.

 

Cine este responsabil pentru colectarea datelor?

SC Echilibru Suport SRL. Pentru persoana contact te rugăm vezi secțiunea Contact

 

Cine are acces la datele tale?

Datele personale colectate sunt prelucrate și transmise catre SC Echilibru Suport SRL, Metabolic Balance/Metabolic Balance GmbH & Co. KG, furnizori externi care furnizează servicii de marketing și IT, doar pe perioada și în scopul prestării serviciilor către dumneavoastră. Aceste date vor fi păstrate pe durata prestării serviciilor și a executării contractului dintre parți până la momentul încetării raporturilor. În scopul arătat mai sus, este posibilă comunicarea datelor dumneavoastră către colaboratorii noștri (angajați, avocați, colaboratori, etc) sau către autoritățile și instituțiile publice cu atribuții legale în ceea ce privește încheierea și executarea contractului încheiat cu dumneavoastră (de ex: organele fiscale, autoritatea privind protecția consumatorilor, etc.);

În cazul în care intenționam să prelucrăm datele dumneavoastră în alt scop, nu o vom face înainte de a vă aduce la cunoștința toate informațiile necesare.

 

Sunt transmise datele tale în afara Uniunii Europene?

Nu. Datele sunt colectate, prelucrate și stocate în România. O parte din date sunt transmise în Germania, în scopul exclusiv al realizării planurilor personalizate de nutriție individualizate cu ajutorul platformei informatice Metabolic Balance al cărei proprietar este:

Metabolic Balance GmbH & Co. KG

Bgm.-Hallwachs-Str. 8

D-84424 Isen

Telefon: +49 (0)8083 – 9079-0

E-Mail: team@metabolic-balance.com

Datele transmise în Germania prin platforma informatică Metabolic Balance sunt folosite exclusiv pentru realizarea planurilor personalizate de nutriție.

Nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru mai multe informații (în limba germană):  https://de.metabolic-balance.com/Datenschutz

 

Durata prelucrării.

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata prestării serviciilor către dvs. Vom revizui în mod activ informațiile pe care le deținem despre dvs. și, atunci când nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost prelucrate, le vom șterge, distruge sau arhiva.

În cazul abonării la Newsletter, stocăm datele până când vă dezabonați.

 

Măsuri de securitate a datelor

Păstrarea confidențialității informațiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru companie și toți salariații noștri care prin activitatea pe care o desfășoară au acces la acestea în mod direct sau indirect.

Luam toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal colectate împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, după cum urmează:

  1. Ne asigurăm că baza de date cu caracter personal este accesată numai pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale;
  2. Efectuăm la intervale regulate de timp o copie de siguranță a bazei de date;
  3. Terminalele de la care se accesează baza de date cu informații cu caracter personal au implementate soluții de protecție antivirus, antispam și firewall, actualizate periodic;
  4. Implementăm și/sau actualizăm clauze contractuale de confidențialitate și de prelucrare a datelor personale cu privire la obligativitatea respectării normelor și legislației naționale și internaționale în vigoare, precum și prin obligativitatea respectării solicitărilor referitoare la datele personale venite de la persoanele îndrituite – în relația cu oricare dintre partenerii noștri.
  5. În mod specific și conform legii, aplicăm un cadru intern de politici și standarde minime la toate nivelurile societății noastre (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea, siguranță și integritatea datelor dvs. cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor în vigoare.

Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră.

Analizăm periodic noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplicăm în vederea îmbunătățirii sistemelor noastre de securitate.

Părțile au obligația de a respecta datele personale de care au luat cunoștință și de a le procesa doar în scopul în care i-au fost oferite;

 

Drepturile de care beneficiați

Această secțiune se aplică legal celor care se află în UE. Ne angajăm să menținem același standard de confidențialitate pentru toți clienții și potențialii clienți.

În conformitate cu legea privind confidențialitatea aplicabilă ai următoarele drepturi cu privire la informațiile tale personale pe care le deținem:

De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment

Dacă dorești să exersezi unul dintre aceste drepturi, te rugăm să folosești detaliile de contact.

De asemenea, aveți dreptul de a va adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care considerați ca prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene.

Găsești mai multe informații despre cum să contactezi autoritatea locală pentru protecția datelor la http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Consultă opțiunile de confidențialitate suplimentare în secțiunea Module Cookies.

 

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, iti exprimi acordul asupra folosiri cookie-urilor.
Afla mai multe! OK